Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl  
Alles over rechtspraak en rechtbanken www.rechtspraak.nl  
Alle strafrechtelijke informatie www.om.nl  
Informatie en diensten van alle overheden www.overheid.nl  
In geval van een geschil met uw advocaat www.geschillencommissie.nl  
Raad van Rechtsbijstand www.rvr.org