Ons team

 

mr P.A.L.C. Lamme (Peter)

Contactgegevens: palclamme@wdladvocaten.nl

Peter Lamme is geruime tijd werkzaam geweest eerst als accountant en daarna ook als belastingadviseur. Daarna heeft hij rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden Hij is afgestudeerd in de studierichtingen fiscale advocatuur en fiscaal recht. Naast het voeren van zijn advocatenpraktijk is hij ook enige tijd als docent verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Mr Lamme heeft zich met name gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het bestuursrecht, het fiscaal (proces)recht en daarnaast oefent hij de civiele praktijk uit.

 

Mw. mr D.M.M. Scholten (Deliana)

Contactgegevens: dmmscholten@wdladvocaten.nl

Deliana Scholten studeerde Nederlands Civiel Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij studeerde af in twee richtingen, bedrijfsrecht en ORM (Onderneming, Recht en Management). Mr Scholten oefent de algemene praktijk uit en vindt het een uitdaging complexe juridische vraagstukken inzichtelijk te maken. Daarbij gaat zij grondig te werk en houdt zij de belangen van haar cliënten scherp in het oog.

Mw. N. Jabbari (Nina)

Contactgegevens: njabbari@wdladvocaten.nl

Nina Jabbari studeert rechten aan de Universiteit van Leiden. Zij zit in de eindfase van haar masterspecialisatie Strafrecht. Zij is voornemens om na haar afstuderen een tweede specialisatie, Staats- en Bestuursrecht, te volgen. Zij heeft belangstelling voor de praktijk van advocatuur. Als werkstudent is ze direct betrokken bij de praktijkvoering, zowel in de advies- als in de procespraktijk.