Tarieven

WDL Advocaten hanteert een vast basisuurtarief, waarop bijstellingen naar beneden en naar boven mogelijk zijn. Bepalend voor de hoogte van het uurtarief zijn onder meer de vereiste specialistische kennis, de spoedeisendheid van de zaak, alsmede de ervaring van de behandelend advocaat. Onder omstandigheden kan ook het eindresultaat een rol meespelen bij de vaststelling van de hoogte van het honorarium. Momenteel ligt het uurtarief tussen de € 130,- en € 225,- per uur excl. BTW. Naast dit uurtarief wordt voor kantoorkosten een vaste opslag gerekend en worden de daadwerkelijk gemaakte verschotten doorberekend. Denk hierbij aan griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, kosten van uittreksels GBA, KvK en informatie Kadaster. Vooraf vindt over deze zaken overleg met de cliënt plaats en worden de gemaakte afspraken vastgelegd.

In bepaalde zaken is het mogelijk om prijsafspraken te maken: afhankelijk van het soort zaak en de wens van de cliënt is het mogelijk om af te spreken dat een zaak voor een vast bedrag wordt behandeld, ongeacht het door de advocaat aan de zaak te besteden aantal uren. Vanzelfsprekend worden ook dit soort afspraken vastgelegd.

Gefinancierde Rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand
Indien uw inkomen en/of vermogen onder bepaalde grenzen liggen dan bestaat de mogelijkheid dat uw zaak wordt behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand, vroeger pro deo, tegenwoordig rechtsbijstand op toevoeging genoemd. Aan de hand van uw Burgerservicenummer, ook wel sofi-nummer, en uw inschrijfadres worden door de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar vóór de aanvraag opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u inderdaad recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan éénmalig een eigen bijdrage en eventueel bijkomende kosten zoals griffierechten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van uw eventuele partner. Actuele inkomensgrenzen en nadere informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand http://www.rvr.org/.

Algemene Voorwaarden